Ercüment Yöndem
57 Followers

Sign in

57 Followers

57 Followers

 • Zaliha turk

  Zaliha turk

  21.yy mültecisi. Dinlediğim, şahit olduğum, yaşadığım hayat parçalarının lirikleşemeyen hikayeleri.

 • Ahmet Kök

  Ahmet Kök

  Merhaba, ben Ahmet. Blogumda ilgimi çeken her türlü içeriği sizlerle paylaşacağım.

 • Said Aldemir

  Said Aldemir

  Benim de mi düşüncelerim olacaktı, Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım?

 • Elçin EROL

  Elçin EROL

  KTÜ

 • Ayşe buse Avcı

  Ayşe buse Avcı

  YTÜ Elektrik Mühendisliği | YetGen'21

 • Melis

  Melis

  Bolca kayboluşsal, çokça yeniden varoluşsal.

 • Emine Bayhan

  Emine Bayhan

  İstanbul University | Trainee at YetGen

 • Mehmet Mete Ateş

  Mehmet Mete Ateş

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store